Молодь – наше майбутнє

foto Проблема працевлаштування молоді є однією із головних як загалом в державі, так і Долинському районі. Адже майже кожен другий шукач роботи, який звернувся до центру зайнятості у її пошуку, – це молода людина.
Тому пріоритетом діяльності служби зайнятості є застосування комплексу заходів щодо упередження молодіжного безробіття та збереження трудового потенціалу місцевого ринку праці.
Звичайно, вирішити це питання неможливо без об'єднання зусиль служби зайнятості, органів влади, роботодавців, інших зацікавлених сторін. Завдяки спільним зусиллям в районі розгорнута робота щодо орієнтації молодих людей на актуальні професії, в тому числі і робітничі, підвищення статусу робітника в суспільстві, мотивації до навчання та праці. Укладені угоди про співпрацю з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та службою у справах дітей райдержадміністрації. Налагоджена робота з районним відділом освіти.
У напрямку реалізації цих угод районним центром зайнятості організовується ряд заходів як для безробітної молоді, так і для учнів шкіл: ярмарки та міні-ярмарки вакансій, дні кар'єри, семінари «Особливості зайнятості молоді», «Обираємо сучасну професію», «Жінка і праця», презентації професій, тематичні семінари для молоді з підприємницької діяльності, уроки із серії «Реальне трудове життя», екскурсії на підприємства району тощо – це далеко не повний перелік форм роботи з молоддю, що запроваджуються центром зайнятості.
З метою реалізації заходів політики зайнятості в сільській місцевості в районному центрі зайнятості створено мобільну групу, яка спільно з центром соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді виїздить до сільських рад, де проходять за ініціативи сільських голів для безробітних жінок, молоді, членів малозабезпечених та багатодітних сімей зустрічі з роботодавцями підвідомчих територій, на яких присутнім надається інформація про потребу в працівниках, та професії, затребувані на даних підприємствах. Нещодавно у Долинській центральній районній лікарні проведено груповий захід для батьків дітей із обмеженими фізичними можливостями на тему «Профорієнтація та профнавчання молодих інвалідів», на якому проінформовано про послуги, що надаються особам із інвалідністю щодо вибору професії та працевлаштування за нею.
Однією із вагомих проблем сучасного ринку праці є невідповідність рівня професійної підготовки громадян вимогам роботодавців. Тому професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних – заходи активної політики зайнятості. Протягом січня-квітня 2008 року професійне навчання проходили 138 осіб, з них 80 осіб віком до 35 років. Професійне навчання здійснювалось за ліцензіями НВК «Аграрник», НВК «Кривбасбуд», Міжшкільний навчальний комбінат тощо. Хочеться відмітити, що серед молоді зростає чисельність тих, хто стажується на виробництві або опановує професію за індивідуальними програмами.
фото
Сьогодні влада приділяє всебічну увагу вирішенню питання працевлаштування випускників навчальних закладів. Нещодавно прийнятий Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю», згідно якого дотація надається роботодавцю у разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді на перше робоче місце за отриманою відповідною професією (спе­ціаль­ністю) згідно переліком професій (спеціальностей), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 223 від 19.03 2008 р., серед яких маляр, муляр, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, фрезерувальник, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва та інженерні професії (металорізальні верстати та системи, інструментальне виробництво та обробка металів за спецтехнологіями).
Щоб допомогти юнакам та дівчатам у вирішенні питання вибору професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці, сформувати інтерес до робітничих професій, пов'язаних із виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, а також агросервісу, сфери обслуговування населення, протягом навчального року проводиться комплексна профорієнтаційна робота серед старшокласників.
Вже традиційним в області стало проведення весняного місячника сприяння зайнятості молоді, який поточного року відбувся з 10 березня по 10 квітня під назвою «Професійна перспектива». В його заходах взяли активну участь представники органів влади, підприємств, навчальних закладів, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районної бібліотеки тощо.
У ході проведення місячника молоді люди брали участь у різноманітних профорієнтаційних заходах, спрямованих на допомогу у пошуку роботи, популяризацію робітничих професій: професіографічних екскурсіях, пре­зен­таціях професій, зустрічах з ква­лі­фі­ко­ваними працівниками, про­фо­рієн­таційних уроках, днях кар’єри, групових та індивідуальних профконсультаціях, семінарах із техніки пошуку роботи та «Особливості зайнятості молоді» тощо. Заклади освіти, роботодавці, центри зайнятості інформували присутніх про поточний та перспективний попит на робочу силу, знайомили з актуальними професіями, перспективами працевлаштування та кар'єрного зросту, умовами навчання та роботи тощо. Також у школах району проведено методичні семінари для вчителів, конкурс малюнків серед учнів середньої ланки шкіл Долинської та конкурс творів серед старшокласників району.
Слід зазначити, що такі заходи сприяють підвищенню поінформованості серед учнівської молоді, підвищують їх інтерес до професій, актуальних на місцевому ринку праці, допомагають зробити правильний вибір власної про­фе­сійної долі. Усі форми роботи, що запроваджені в центрі зайнятості, формують у молоді переконання щодо необхідності активного пошуку роботи, підвищують впевненість у власних силах та відповідальність за влаштування свого життя.
Марина Соловйова,
директор Долинського районного центру зайнятості

Номер журнала: