Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!

foto
Антоніна Кендюхова

Розмова в черзі:
«Зустрілися всі, відсвяткували Новий рік, посиділи за столом, тоді вже так, про роботу поговорили, ну, тепер поговоримо про зовнішнє тестування...»
Зацікавленість народу, цією темою набирає обертів, і вже дійшла апогею навіть серед тих людей, котрі або зовсім не мають стосунку до проблем та завдань зовнішнього оцінювання або причетні до нього конкретно...
Просто прийшов той час, коли ми зрозуміли, що зовнішнє оцінювання – справа дійсно масштабна, і має велике значення не тільки для майбутніх студентів, їх батьків та викладачів, а й для всієї країни, що це крок до подолання корупції та виходу нашої держави на вищий щабель розвитку та удосконалення.

Бажання донести до вас, шановні, останні новини щодо тестування, знову привели мене в кабінет до заступника директора з питань моніторингу якості освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського Антоніни Анатоліївни Кендюхової.
Наразі ми розглянули два питання. По-перше, наказ міністерства освіти та науки «Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів», по-друге – гарна новина – програма, створена разом із американськими вченими на допомогу та

підтримку проведення зовнішнього незалежного тестування в Україні USETI.
Щодо наказу, то Антоніна Анато­ліївна зазначила, що завдяки цьому документу будь-який фахівець може створити реальну картину, яку ми маємо на сьогоднішній день. У досить стислій формі він доступно і чітко відкриває суть всіх документів, які мають бути обов’язково у тих, хто планує вступати до вузів, всі особливості, правила та роз’яснення.
Переглянувши цей документ я пересвідчилась в його користі та доступному, зрозумілому викладі, деякі з основних та найважливіших правил та умов пропоную вашій увазі.

10. Прийом документів на денну форму навчання закінчується:
а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
20 червня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом (документ про здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального з кладу);
15 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;
22 липня – в інших вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;
б) 29 липня – для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
Конкурс сертифікатів Українсько­го центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих умов прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться:
а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
з 1 липня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
з 16 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;
з 23 липня – в інших вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації;
б) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 30 липня.
14. Зарахування на денну форму навчання проводиться:
а) для навчання за освітньо-про­фе­сійними програмами підго­тов­ки бакалавра (спеціаліста, ма­гіст­ра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
– до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, – не пізніше 20 липня;
– до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних, - не пізніше 5 серпня;
– до інших вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації – не пізніше 10 серпня;
б) для навчання за освітньо-про­фе­сійними програмами молодшого спеціаліста – не пізніше 15 серпня.
Прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які є в структурі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, можуть здійс­ню­ватися у строки, визначені приймальною комісією, у межах термінів, встановлених цими Умовами для даного вищого навчального закладу.
Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться до 5 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки України, наданою на прохання керівників цих закладів, – до 30 серпня).
Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у державних і комунальних вищих навчальних закладах розпочинається після виконання вищим навчальним закладом державного замовлення за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), за якими вищим навчальним закладом оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету. Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.
Для вступу на навчання за освітньо-професійними програ­ма­ми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами оцінювання знань у поточному році.
Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробовування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
15. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальною комісією вищого навчального закладу за умови подання ними в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100 бальною-шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи).
16. При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.
Перелік сертифікатів Українсь­кого центру оцінювання якості освіти визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу (не більше трьох разом із сертифікатом з української мови і літератури) з числа предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: українська мова та література, зарубіжна література, історія Ук­раї­ни, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки, основи правознавства.
19. За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня за наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:
– особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
– інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
– особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів.
26. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів з їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати до Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

Що ж до програми USETI, то це не просто під­трим­ка, це потужна машина, котра, рухаючись вперед, допомагає краще зрозуміти суть та завдання зовнішнього оцінювання. За підтримки цієї програми «Ми проводимо громадські слухання, – говорить Антоніна Анатоліївна, – доно­си­мо до людей інформацію про зовнішнє оцінювання, відповідаємо на запитання, котрі потребують правильних реальних відповідей фахівців, ми розповідаємо детальніше про саме проведення тестування, розкри­ваємо всю серйозність процедури, докладніше розповідаємо про те, як це все буде відбуватися. Буде забезпечено високий ступінь захисту тестування, від доставки тестів , до отриманих результатів. У програмі USETI задіяно понад 10 країн світу. Громадські слухання вже проходять у нашій області, проведені в Боб­рин­ці та в Компаніївському районі, Голо­ва­нісько­му, Гайворонському, Віль­шансь­кому та Уляновському районах.
Особливу увагу на слуханнях ми приділяємо розкриттю такого питання, як же насправді і за яких умов буде проведено тестування. Про роль інструкторів, в присутності яких проходить екзамен(саме зараз вони проходять спец підготовку). Ці люди вже отримали велику довіру від нас та випускників попередніх років. Тепер ми мусимо показати, що і учні, котрі прийдуть на проходження тестування, можуть довіряти та бути впевненими у тому, що їх знання будуть оцінені правильно та чесно.»
До тестування залишилося не так багато часу. Ми сподіваємося, що все відбудеться на рівні та чесно. В цьому зацікавлені всі ми, адже ці тести чудова нагода вийти нашій країні на дійсно вищий рівень розвитку української освіти.
Наснаги та віри, терпіння та вдачі всім тим, хто прагне цього та йде до своєї мети, долаючи всі перешкоди. Першого вересня вони на повний голос заспівають гімн студентства, початок якого винесений у заголовок цієї статті.
Інна М.

Номер журнала: