Відкриваємо приватне підприємство

foot
Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи. Для здійснення державної реєстрації необхідно звернутися до реєстраційної палати в міськвиконком, для цього потрібно такі документи, як копія паспорта та ідентифікаційного кода.
Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи одночасно є заявою про державну реєстрацію. Бланк реєстраційної картки Вам повинні видати в органі державної реєстрації.
Заявник особисто заповнює один примірник реєстраційної заяви, а орган державної реєстрації має зробити дві копії цієї картки. В органі державної реєстрації від Вас можуть вимагати, щоб Ви заповнили три примірники реєстраційної картки. Пам'ятайте, що це Ви можете робити лише за власним бажанням.
Працівники органу державної реєстрації повинні надати заявникові безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки (у разі потреби), а також перевірити відповідність відомостей, наведених у реєстраційній картці, тій інформації, яку вміщено в поданих документах.
Заповнюючи реєстраційну картку, вкажіть найменування Вашого підприємства. Треба мати на увазі, що 5 серпня 2001 р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво» щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності».
Крім оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, орган державної реєстрації повинен видати три його копії, а також оригінал та копію поданих установчих документів з відміткою органу державної реєстрації. Не забудьте пересвідчитися в

кількості виданих Вам копій свідоцтва про державну реєстрацію: Ви ще потребуватимете їх на інших етапах реєстрації підприємства.
Зверніть увагу на те, що у виданому Вам свідоцтві про державну реєстрацію зазначається ідентифікаційний код Вашого підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), присвоєний органом державної реєстрації.
Також подбайте про те, щоб в органі державної реєстрації Вам видали копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності: її треба подати до територіального органу державної статистики.
Вмотивовану письмову відмову в державній реєстрації можуть дати в таких випадках: заявник (заявники) подав неправдиві відомості; установчі документи містять положення, що суперечать законодавству. Відмову в державній реєстрації можна оскаржити в судовому порядку.
У п'ятиденний термін від дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності орган державної реєстрації подає:
– до органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також до Мінфіну (у разі державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який провадить діяльність страхового брокера) – копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію;
– до органів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення.
Належить пам'ятати, що відповідно до статті 6 Закону України «Про підприємства в Україні» та статті 6 Закону України «Про господарські товариства» підприємство, зокрема господарське товариство, вважається створеним і набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що для суб'єктів підприємницької діяльності деяких видів (банків, фондових бірж, адвокатських об'єднань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств тощо) законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації.
Для реєстрації підприємства як платника ПДВ необхідно звернутися до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства. При цьому Ваше підприємство вже має стояти на податковому обліку в цій податковій інспекції.
Пам'ятайте: Ви повинні подати або надіслати реєстраційну заяву до податкової інспекції не пізніше ніж 20-го календарного дня, що настає за останнім днем 12-місячного періоду, протягом якого обсяг оподатковуваних операцій 3 продажу товарів (робіт, послуг) підприємства перевищував 3 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Однак, якщо Ваше підприємство провадить на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти, то незалежно від обсягу продажу Ви зобов'язані подати (надіслати) реєстраційну заяву до податкової інспекції не пізніше ніж за 10 календарних днів перед початком провадження підприємницької діяльності з торгівлі за готівку.
У такому разі зручніше відразу після того, як Ваше підприємство взяли на податковий облік, подати до тієї самої податкової інспекції документи для реєстрації підприємства як платника ПДВ.
На бажання фізичної особи – підприємця, стосовно якої до податкового органу за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, взяття такої особи на облік може бути здійснене податковим органом, якщо така особа подає документи:
– заяву за формою №5-ОПП;
- копію свідоцтва про держав­ну реєстрацію (одночасно при­див­ляється оригінал такого свідоцтва).
Узяття на облік підприємця органом державної податкової служби проводиться 2-х робочих днів.
Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП.
До речі, довідка про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби.
З моменту взяття на облік платник податку уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування, це єдиний податок або фіксований податок відповідно до законодавства.
Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у м. Кіровограді

Разделы: