ТОРО

Творче об'єднання «Технології оптимального розвитку особистості» (ТО «ТОРО») є неприбутковою, неполітичною, нерелігійною та неурядовою організацією, що була створена в центрі України та працює по всій території держави. Своєю появою ТО «ТОРО» завдячує групі молодих літераторів Кіровоградщини, що у 1999 році об'єдналися в одну організацію задля пропагування власної творчості. У подальшому з творчої спілки Об'єднання трансформувалося в своєрідний центр впровадження інновацій. Так завдяки ТО «ТОРО» було започатковано ряд нових для Кіровоградщини напрямів діяльності. Серед них: створення першого в області центру волонтерської допомоги, першого в регіоні студентського наукового товариства, відкриття першої в області школи молодих татусів. І сьогодні ми з гордістю говоримо про ТО «ТОРО» як про один з провідних аналітичних центрів Кіровоградщини, до послуг якого звертаються органи влади та громадськість, бізнес та міжнародні організації.

Нашою місією є допомога громадам у набутті практичних вмінь та навичок у вирішенні наявних соціальних проблем шляхом підтримки та впровадження різноманітних просвітницьких програм та проектів.
Ми працюємо для того, щоб:
допомагати місцевим громадам здобувати знання і досвід у вирішенні соціальних проблем;
сприяти ствердженню України як правової, демократичної держави через впровадження досвіду країн Європейської співдружності;
допомагати органам влади працювати більш відкрито та результативно;
наближати суспільство до фактичної рівності можливостей, незалежно від статі та соціального становища громадян;
передавати українським сім'ям позитивний досвід виховання дітей та встановлення гармонійних, гендерно збалансованих відносин.
Наші напрямки діяльності:
підтримка євроінтеграційних устремлінь України, пропагування європейських цінностей серед громадян України
Україна, географічно перебуваючи в сім'ї європейських народів, ментально ще не зовсім готова прийняти правила гри європейського співтовариства. Ми декларуємо дотримання європейських цінностей, натомість ще продовжуємо сповідувати азійський спосіб життя. Разом з тим для нас історично притаманні такі поняття як відкритість та прозорість, повага та демократія, солідаризм та взаємодопомога. Саме тому ми виступаємо за європейський вибір України. І в третьому тисячолітті перед Україною стоять ті самі виклики, що й на початку незалежності держави. Питання власної безпеки, спосіб її організації є болючими для кожного українця. Не маючи достатніх ресурсів для забезпечення власного нейтралітету, ми змушені або йти у фарватері більш мілітарно сильніших сусідів, або увійти до найпотужнішого військово-політичного об'єднання світу. А значить, ми говоримо про вступ України до НАТО як про неминучість геополітичного вибору України.
впровадження гендерних технологій (чоловічий аспект) в наявне соціальне середовище
Чоловіки є частиною нашого суспільства, вони виконують певну роль, що пов'язана з їх приналежністю до чоловічої статі. Часто така роль чоловіків будується на принципах застосування сили чи насильства. І причина тут зовсім не у чоловіках, а у пануючих стереотипах щодо їх поведінки. Змусити чоловіка визнати, що він у чомусь слабкий, що він сам не завжди справляється з життєвими проблемами, що йому потрібні підтримка і розуміння сім'ї, означає почати розмову про ґендерну дискримінацію. Історія розвитку суспільств — це історія боротьби за права людини в різних її проявах. Ми всі, завдяки шкільним й інститутським курсам, досить добре уявляємо історію звільнення від рабства і кріпацького права, історію національно-визвольних рухів. На просторах СНД у нас на очах проходить процес розвитку громадянських прав у руслі загальнолюдських цінностей. Але з тим, як за останні століття розвивалися соціальні аспекти відносин між чоловіками і жінками, ми знайомі не дуже добре. Саме тому ми і ведемо діалог з чоловіками, які не бажають бути джерелом конфліктів чи насильства в нашому суспільстві. І таку діяльність ми називаємо впровадженням гендерних технологій серед чоловіків.
просвіта виборців, що належать до різних соціальних груп
Спостереження за виборами, що проходили в Україні протягом останніх десяти років показали, що багато порушень законодавства відбувається через елементарне незнання як виборцями, так і членами комісій норм законодавства. Не меншою проблемою є й байдужість виборців, які часто, зневірившись у діяльності органів влади, просто ігнорують своє виборче право, даючи тим самим можливість для здійснення фальсифікацій волевиявлення громадян. ТО «ТОРО» приділяє велику увагу правовій просвіті виборців, яка повністю виключає агітацію за будь-яких кандидатів чи політичні сили. Для нас є важливим не стільки те, за якого саме кандидата чи політичну силу виборець віддасть свій голос, як те, наскільки свідомо він підійшов до свого вибору. Саме тому ми проводимо кампанії із широкого інформування про офіційні програми всіх без винятку учасників виборчого процесу; роз‘яснення окремих норм виборчого законодавства (зокрема щодо недопустимості адміністративного втручання у виборчий процес, таємниці голосування, відповідальності за вчинення порушень тощо).
підтримка локальних ініціатив громадян
Поступова демократизація всіх без виключення сфер життя в Україні зумовлює зміну самого розуміння поняття «громада». Це давно вже не сукупність людей, що належать до певної території, а організована спільнота активних громадян, яким діючим законодавством надане право повного контролю над діями місцевої влади з усіх без виключення питань, що безпосередньо торкаються життя цієї громади. Натомість часто пересічні українці і не здогадуються про ті права та можливості, що передбачені для них законодавством. Саме тому ми спостерігаємо свавілля чиновників на фоні загальної апатії громадян, права яких прямо порушуються. Серед нас є й доволі активні співгромадяни, які мають безліч корисних для суспільства ідей та бажання їх втілювати у життя. Натомість їм практично не відомі механізми втілення цих ідей як і принципи пошуку потенційних партнерів. Саме тому ТО «ТОРО» займається навчанням представників місцевих громад принципам взаємодії з органами влади, пошуку додаткових ресурсів та можливістю участі громадян в процесах прийняття рішень. Крім того ТО «ТОРО» фінансово та організаційно підтримує локальні ініціативи територіальних громад.

Організаційна структура Об'єднання

Вищим керівним органом організації є Конференція. Вона обирає президента організації, його заступників та Раду Об'єднання, а також контролює їх діяльність. Крім того Конференція визначає основні напрямки діяльності ТО «ТОРО». У перервах між Конференціями керівництво організацією здійснює Рада ТО «ТОРО». Її склад обирається Конференцією з числа найавторитетніших та найдосвідченіших членів організації. Рада на підставі діючої стратегії розвитку Об'єднання розробляє плани діяльності організації, здійснює управління майном та коштами Об'єднання.

Основними джерелами фінансування ТО «ТОРО» є:

  • кошти міжнародних фондів та організацій;
  • добровільні пожертви приватного бізнесу та державних установ;
  • власні кошти Об'єднання та органiзацiй-партнерiв.

Офіс: вул. Єгорова, буд. 17, пом.4, м. Кіровоград, 25005, т./ф. +38(0522)27-27-54
Поштова адреса: а/с №48, м. Кіровоград-5, 25005
«Технології оптимального розвитку особистості»
e-mail: info@toro.org.ua

Бизнес:

Комментарии

Аватар пользователя Дарья

впервые слышу об этой организации... я заинтересована!