Протези тепер виготовляють і в Кіровограді

Трагічний випадок, дорожньо-транспортна пригода, тяжке захворювання чи вроджене каліцтво – усе це призводить до пошкодження тих чи інших функцій організму, певної втрати здоров'я, різних форм та видів інвалідності. Саме таким людям покликана допомогти Кіровоградська дільниця Полтавського казенного експе­ри­мен­тального протезно-орто­пе­дич­ного заводу, яка вже понад 50 років виготовляє для мешканців нашого краю різноманітну протезну продук­цію: ортопедичне взуття, швейно-­бан­даж­ні вироби, милиці, ціпки тощо.
– Наше підприємство, – розпо­ві­дає начальник дільниці Юрій Пальчиков, обслуговує сьогодні майже 6 тисяч інвалідів. Гордістю трудового колективу є його люди. Сьогодні на підприємстві працює 30 осіб. Усі вони – кваліфіковані фахівці, які завжди готові надати потрібну допомогу, підбадьорити добрим словом людей, які змушені були пережити нещастя. Серед них – лікар Олександр Кодема, медичні працівники Людмила Цюцюпа і Людмила Шведенко, слюсар-протезист Юрій Сєдих, взуттєвики Тамара Поліщук, Євдокія Синявська та інші.


Спільними зусиллями вони забезпечують щоденне, своєчасне та якісне виконання замовлень, проводять консультації і виконують різні послуги для замовників, у тому числі ремонт протезних виробів.
Дуже потрібною для ефективної діяльності підприємства є незмінна підтримка й увага з боку Міністерства праці та соціальної політики України, виробничого об’єднання «Укрпротез», Фонду соціального захисту інва­лі­дів. Це дозволило придбати необ­хідне обладнання та відкрити в цьому році власну лінію з виготовлення протезів нижніх кінцівок, зокрема гомілки за німецькою технологією. Ці протези легші за інші, що дозволяє людині з обмеженими фізичними можливостями вільно рухатися і працювати. Крім того, ми маємо можливість «підіг­на­ти» протез точ­ні­ше і швидше, ніж у Полтаві, оскільки робимо примір­ки на міс­ці. У майбутньому планується також налагодити випуск про­те­зів стегон.
На підприємстві створе­но базу даних усіх інвалідів області з інтернет-зв'язком, завдяки чому фахівці діль­ни­ці дістали можливість оперативно консультуватися зі столичними коле­га­ми чи працівниками інших підприємств, медиками, тримати під контролем ситуацію із забезпеченням протезною продукцією тих, хто її потребує. Поліпшилися й умови праці на дільниці – відремонтовано цехи, побутові кімнати.
В липні 2007 року Кіровоградська протезна дільниця виграла тендер на поставку протезно-ортопедичних виробів і колясок інвалідам області і з честю виконує це відповідальне завдання.
Є й проблеми, наприклад, спе­ци­фі­ка виробництва, пов'язана зі швид­кою зношуваністю протезів. Але головне, те, що вже зроблене, вселяє оптимізм та віру в май­бут­нє, адже протезування – це один із пріоритетних напрямків соціальної сфери, стан в якій можна поліпшувати не деклараціями, а постійною підтримкою держави та самовідданою працею самих людей, зайнятих у системі.

Телефон для довідок:

Кіровоградське оласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 8 (0522) 33-42-69
Кіровоградська протезна дільниця 8 (0522) 56-33-53

Номер журнала:

Разделы: