Олексій Хмара: «Грант – це не подарунок»

Творче об'єднання «Технології оптимального розвитку особистості» (ТО «ТОРО») є неприбутковою, неполітичною, нерелігійною та неурядовою організацією, що була створена в центрі України та працює по всій території держави. Своєю появою ТО «ТОРО» завдячує групі молодих літераторів Кіровоградщини, що у 1999 році об'єдналися в одну організацію задля пропагування власної творчості. У подальшому з творчої спілки об'єднання трансформувалося в своєрідний центр впровадження інновацій. Завдяки ТО «ТОРО» було започатковано ряд нових для Кіровоградщини напрямів діяльності. Серед них: створення першого в області центру волонтерської допомоги, першого в регіоні студентського наукового товариства, відкриття першої в області школи молодих татусів.
Поступово від суто творчої діяльності організація перейшла до надання послуг аналітичного характеру. У 2005 році ТО «ТОРО» пройшло пере­реєст­рацію і сьогодні є одним з аналітичних центрів Кіровоградщини.
Творче об'єднання «Технології оптимального розвитку особистості» є дієвою структурою, що має згуртовану команду, чітку стратегію, розроблені плани роботи, систему моніторингу й оцінки, повагу громади та підтримку влади.
Основними джерелами фінансування «ТОРО» є кошти міжнародних фондів та організацій, добровільні пожертви приватного бізнесу та державних установ, власні кошти Об'єднання та організацій-партнерів.
Президент ТО «ТОРО» – Олексій Сергійович Хмара.

Ми мали нагоду з ним поспілкуватися.
- Олексіє Сергійовичу, розкажіть, будь-ласка, про таку форму фінансування вашого об’єднання, як грант?
Грант – це, як правило, одноразова субсидія, присуджена науковому закладу, творчому колективу, громадській організації або окремому виконавцю певного проекту. Може мати форму стипендії для наукової роботи або підвищення кваліфікації чи грошового траншу для вирі­шення певної проблеми, переважно соціальної.
Слово «грант» — англійського походження (grant) і перекладається українською як «дотація», «стипендія», «добровільна підтримка». Зазвичай гранти надаються на освітні, наукові та просвітницькі проекти. Їхня мета — допомога конкретній організації чи дослідникові здійснити певну суспільно значиму ініціативу. Цим грант відрізняється від пожертви, мета якої — виключно гуманітарна, а призначення — доброчинне.
В суспільстві існує думка, грант – це подарунок, а насправді кошти не дарують, адже фонди дуже ретельно стежать за тим, як вони використовуються за призначенням.
— Які існують види грантів?
– Гранти поділяються на мікро, міні, середні та великі. Мікро-гранти – 500$, міні – 1000-3000$, середні 3000-20000$, а великі 20000$ і більше.
Не всі громадські організації, молодіжні об'єднання та ініціативні групи можуть отримати гранти. Справа в тім, що в них передусім не вистачає досвіду, а молодим організаціям в цьому плані найважче, адже їх членами і є переважно мало­досвідчені люди, хоча й дуже ініціативні. Саме тому наше об'єднання намагається їм допомагати, передусім – орга­ні­зо­вуємо конкурси малих грантів.

— Розкажіть про грантову програму, з якою ви працюєте?
– Ця програма має назву «Конкурс міні проектів громадянського представництва». Даний конкурс адмініструється ТО «ТОРО» в межах програми Фонду імені Стефана Баторія (Республіка Польща) «Громадянські ініціативи у Східній Європі» (за фінансування Фонду Форда). Метою конкурсу є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на вирішення наявних соціальних проблем Кіровоградської області.
– Ви тісно працюєте з фондом імені Стефана Баторія?
– Так. У нас єдина ціль – побудова громадянського суспільства, члени якого усві­домлюють свої права та обов'язки, беруть участь у прийнятті рішень як на рівні конкретної країни, так і на міжнародній арені.
Фонд імені Стефана Баторія бере участь у міжнародній співпраці, допомагає в процесі демокра­­тизації країн Східної Європи - (Білорусь і Україна), підтримує обмін досвідом в політичній сфері, а також реалізує проекти, метою яких є побудова добрих відносин між сусідніми державами.
Головний метод праці Фонду – надання фі­нан­со­вої допомоги неполітичним органі­за­ціям, які діють на території Польщі і за кордоном. Для цього Фонд витрачає щонайменше 80% власного бюджету і надає близько 400 грантів щороку на суму 14,5 мільйонів доларів США. Проте це не єдиний наш донор, в різний час ми співпрацювали ще з дев'ятьма фондами.
— А який максимальний розмір гранту в рамках проведеного конкурсу?
– Це – 2510 гривень. Взагалі загальний бюджет конкурсу складає 17570 гривень. У 2007 році ми підтримали 8 кращих проектних пропозицій, поданих на конкурс. А всього їх було 13. До речі, обов'язковою умовою при наданні гранту було надання власного внеску організації, який повинен становити щонайменше 10% бюджету проекту та мав бути виражений у грошовій або негрошовій формі. Важливо, що кошти гранту не могли бути використані на заробітну плату, придбання оргтехніки, медикаментів, оплату навчання та стажування.
– За якими критеріями визначаєте найкращі проекти?
– Перевага надаватиметься проектам, які мають:

  • чітко визначену мету та детальний план заходів;
  • передбачають залучення громади до втілення проекту;
  • передбачають реалістичні та чіткі результати;
  • мають раціональні бюджети, а заплановане використання коштів – ефективне.

— Хто має право брати участь у конкурсі?
– До участі у всіх конкурсах ТО „ТОРО” запрошуються неприбуткові благодійні і громадські організації, а також ініціативні групи громадян. В рамках конкурсу не підтримуються політичні партії та бюджетні установи.
— Якого характеру Вам присилають проекти?
– Усі проекти, які до нас надходять, мають різноплановий характер. Ось, наприклад, Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультаційний центр надіслав нам проект на конкурс «Мистецтво – проти наркотиків та СНІДу», історико-культурологічне товариство «Ойкумена» – проект «Край видатних людей», а дитяча екологічна громадська організація «Флора» – проект «Жити в Україні, бути людиною, йти до Європи».
– Що плануєте найближчим часом ?
– Ми плануємо створити школу громадської активності. З 5 районів нашої області відберемо активних людей і навчимо їх користуватися законними пільгами, відстоювати власні права, захищати свої та громадські інтереси, допомагатимемо здобувати досвід у вирішенні соціальних проблем.
Татьяна Рай

Номер журнала:

Разделы: