Агентство "Рада" ООО

Агентство "Рада" ООО

Бренд: "Юридический магазин"
Услуги: юридическое обслуживание, изготовление печатей и штампов с использованием современных лазерных технологий (эксклюзовная лазерная гравировка на любых поверхностях).
Более детальное описание юридических услуг:

  • Адвокатские услуги;
  • Представительство и защита интересов в суде, органах власти, в отношениях с украинскими и иностранными партнерами и оппонентами;
  • Регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий в Украине и за рубежом;
  • Купля-продажа готового бизнеса, промышленной недвижимости;
  • Бухгалтерские услуги;
  • Регистрация торговых марок.

г. Кировоград, ул. Гоголя, 95/46.
Тел: (0522) 244471, 247536
Web-сайт: http://www.radaporada.com/

Бизнес:

Бизнесс тегами:

Улица:

Комментарии

Аватар пользователя advokat

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Кодекс України  про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс законів про працю України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України, Митний кодекс України, Повітряний кодекс України, Податковий кодекс України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Конституція України, Закони України, Про державну службу, Про виконавче провадження, Про державну виконавчу службу, Про гарантії держави щодо виконання судових рішень, Про захист прав споживачів, Про захист персональних даних, Про судоустрій і статус суддів, Про судовий збір, Про доступ до судових рішень, Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито, Про нотаріат, Про прокуратуру, Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Про міліцію, Статут патрульно-постової служби міліції України, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, Про оперативно-розшукову діяльність, Про засади запобігання і протидії корупції, Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Про Державну кримінально-виконавчу службу України, Про попереднє ув'язнення, «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, Про Службу безпеки України, Про основи національної безпеки України, Про контррозвідувальну діяльність, Про державну таємницю, Про боротьбу з тероризмом, Про оборону України, Про Збройні Сили України, Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України, Про Раду національної безпеки і оборони України, Про військовий обов’язок і військову службу, «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Про громадські об'єднання, Про звернення громадян, Про інформацію, Про доступ до публічної інформації, Про третейські суди, Про Вищу раду юстиції, Про державну виконавчу службу, Положення про Міністерство юстиції України, Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, Про відпустки, Про державну допомогу сім’ям з дітьми, Про державну соціальну допомогу мало­забезпеченим сім’ям, Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні, Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Про зайнятість населення, Про охоронну діяльність, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, Про цінні папери та фондовий ринок, Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, Про іпотеку, Про заставу, Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати, Про іпотечні облігації, Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, Про банки та банківську діяльність, Про Національний банк України, Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, Про господарські товариства, Про акціонерні товариства. Про центральні органи виконавчої влади, Про Кабінет Міністрів України, Про Регламент Верховної Ради України, Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, Про вибори народних депутатів України, Про статус народного депутата України, Про статус депутатів місцевих рад, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про місцеві державні адміністрації, Про місцеве самоврядування в Україні, Про асоціації органів місцевого самоврядування, Про пенсійне забезпечення, Про недержавне пенсійне забезпечення, Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Про страхування, Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, Про дорожній рух, Про транспорт, Про автомобільний транспорт, Про залізничний транспорт, Про відповідальність перевізників  під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень, Про стандартизацію, Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, Про загальну безпечність нехарчової продукції, Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, Про оренду державного та комунального майна, Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, Про регулювання містобудівної діяльності, Про житлово-комунальні послуги, Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, Про охорону навколишнього природного середовища, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Про забезпечення санітар­ного та епідемічного благополуччя населення, Про оплату праці, Про колективні договори і угоди, Про імміграцію, Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, Про громадянство України, Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України, Про засади державної мовної політики»,Закон України, Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» та Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, Про всеукраїнський референдум, Про Державний земельний кадастр, Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Про міжнародне приватне право, Про мисливське господарство та полювання, Про оренду землі, Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Про оцінку земель, Про землеустрій, Про охорону земель, Про державний контроль за використанням та охороною земель, Про фермерське господарство, Про сільськогосподарську кооперацію, Про аграрні розписки, Про особисте селянське господарство, Про сільськогосподарську дорадчу діяльність, Про колективне сільськогосподарське підприємство, Про державну експертизу землевпорядної документації, Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, Про сільськогосподарський перепис, Про безоплатну правову допомогу, Про охорону праці, Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, Про судову експертизу, Про екологічну експертизу, Про туризм, Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист, Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», Про пенсії за особливі заслуги перед Україною, Про реабілітацію інвалідів в Україні, Про рекламу, Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Про політичні партії в Україні, Про закордонних українців, Про охорону дитинства, Конвенція про права дитини, Про ветеринарну медицину, Про свободу совісті та релігійні організації, Про попередження насильства в сім’ї, Про протидію торгівлі людьми, Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, Постанова Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, Наказ Міністерства внутрішніх справ України Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, Про вибори Президента України, Про здійснення державних закупівель, Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, Положення про медико-соціальну експертизу, Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Інструкція про встановлення груп інвалідності, Про застосування амністії в Україні, Про амністію у 2014 році, Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, Про державний кордон, Про Державну прикордонну службу України, Про вищу освіту, Про зовнішньоекономічну діяльність, Про очищення влади, Про відновлення довіри до судової влади в Україні, Про Службу зовнішньої розвідки України, Про розвідувальні органи України, Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави, Про контррозвідувальну діяльність, Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Про безпечність та якість харчових продуктів