Ми готуємо фахівців-практиків

univer Проблема працевлаштування випуск­ників вищих навчальних закладів є актуальною сьогодні. Кожен вуз має свої шляхи її вирішення. Поділитися досвідом роботи у цьому напрямку погодився ректор Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» Олександр БАРНО.
– Ще рік тому ваш заклад освіти був філією Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», а сьогодні – це самостійний вищий навчальний заклад (Інститут) IV рівня акредитації. Що у зв'язку із зміною назви змінилося у вашій діяльності?
– Так, у жовтні минулого року наш навчальний заклад змінив свій статус. Це, насамперед, дає нам автономію щодо вирішення багатьох важливих питань діяльності закладу.
У Кіровоградському інституті розвитку людини «Україна» студенти навчаються на чотирьох факультетах:

  • юридичному;
  • менеджменту організацій і фінансів;
  • фізичної реабілітації;
  • інформаційних кому­ні­кацій.

Вони мають можливість отри­му­вати знання, вміння та навички, обираючи найбільш привабливу для них форму навчання (денну, заочну, дистанційну). В інституті створені усі умови для всебічної освіченості, розумового, духовного зростання осо­бис­тості. Функціонують центри реа­бі­лі­та­ції фізичного здоров'я та розвитку художньої творчості молоді, що сприяють їхній фізичній витривалості та формують морально-естетичні якості.
Інститут пишається досвідченим викладацьким складом. Наприклад, на факультеті інформаційних комунікацій працює доктор філологічних наук Людмила Дереза, на факультеті фізичної реабілітації – доктор медичних наук Віктор Самоходський, на юридичному – доктор юридичних наук Євген Токмашенко, на факультеті менеджменту організацій і фінансів доктор економічних наук Марина Семикіна. Крім цього, працюють кандидати у доктори наук та доценти. Також часто ми запрошуємо читати лекції відомих фахівців-практиків інших навчальних закладів. Наприклад, із Львівського національного університету ім. І. Франка – доктора філологічних наук Василя Лизанчука, із Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого – доктора юридичних наук Ольгу Скакун та ін.
– Одним із основних пріоритетів діяльності вашого вузу є працевлаштування випускників. Як вирішується це питання?
– Сьогодні роботодавці виставляють значні вимоги до якості робочої сили, тому ми намагаємося надати студентам практичних вмінь та навичок. На жаль, реальним є факт, коли молодому спеціалістові для початку успішної трудової діяльності саме їх не вистачає. Головна наша мета – підготовка фахівців-практиків. Адже часто випускники не можуть реалізувати набуті теоретичні знання, тому що не володіють практичними вміннями та навичками. Яким чином змінити ситуацію на краще? По-перше, з цією метою в інституті створені та активно діють потужні спе­ціа­лі­зовані лабораторії, де й починають формуватися необхідні професійні навички майбут­ніх спеціалістів. По-друге, окрім навчальної та виробничої практики, студенти мають можливість пройти короткострокову інди­ві­дуальну практику, під час якої покращуються не лише їхні професійні вміння та навички, а й підшу­ко­вується подальше місце роботи. Таким чином більшість випускників ще до отримання диплому вже працевлаштовані та успішно працюють.
Так, протягом двох останніх років ми працевлаштували 536 випускників, а з початку цього навчального року роботу знайшло 192 студенти інституту.
Щоб посилити ефективність роботи у цьому напрямі, раз у семестр відбувається засідання «круглого столу» з керівниками баз індивідуальної практики, де йдеться про позитивні та негативні моменти, що спостерігаються у підготовці спеціалістів. На наш погляд, усі зауваження, що висловлюються під час засідань «круглого столу», є слушними, адже це – вимоги роботодавців. Вони враховуються у робочому плані заходів стосовно покращення навчального процесу.
– Чи можна досвід, про який йдеться, назвати новаторським?
– Так, викладачами нашого навчального закладу створена своєрідна система професійної підготовки, що дозволяє студентам ще у період навчання знайти роботу за обраним фахом та самореалізуватися. Сьогодні вона гарантує такі вміння та навички, що нададуть випускникам можливість працювати відразу після завершення навчання. Передумовою цьому є сумлінне виконання ними усіх вимог навчально-практичної діяльності. Також в інституті існує багато стимулів, що заохочують бажання студентів до якіснішого виконання усіх складових навчального процесу. Наприклад, надаємо знижки щодо оплати за навчання (від 10 до 50 відсотків), забезпечуємо туристичний відпочинок під час літніх та зимових канікул, організовуємо культурний відпочинок (відвідування Кіровоградської філармонії, концертів відомих артистів, театру, кінотеатру).
Сьогодні ми можемо говорити про позитивні результати цієї діяльності. Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна» може похвалитися колишніми студентами, що стали успішними людьми, професіоналами у тій чи іншій галузі. Серед наших випускників – керівник кіровоградсько­го філіалу київського банку, начальник відділу Антимонопольного комітету в області, кореспонденти газет, телебачення та радіо тощо.
Два роки тому я став учасником Всеукраїнської конференції, організованої Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством освіти та науки України, Міністерством економіки України, Спілкою підприємців України, де обговорювався комплекс проблем, пов'язаних із працевлаштуванням випускників вузів. Під час заходу мав можливість презентувати практичний досвід, напрацьований нашим навчальним закладом, на що отримав багато позитивних відгуків.
Сьогодні наш колектив працює над вдосконаленням роботи щодо підвищення підготовки якості фахівців.
– Яку можливість працевлаштуватися мають випускники специфічного факультету фізичної реабілітації. Адже, щоб знайти роботу в медичному навчальному закладі, вони повинні мати диплом медпрацівника?
– Так, багато сьогоднішніх студентів факультету – колишні випускники Кіро­воградського медколеджу. Вони мають можливість працевлаштовуватися в санаторіях, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих, реабілітаційних центрах, косметичних кабінетах, масажних салонах, школах, де є заняття з лікувальної фізкультури. Минулоріч здійснено перший випуск спеціалістів-реабі­літологів. Із 25 колишніх студентів 20 працюють за спеціальністю.
– Міністерством освіти та науки України цьогоріч запроваджено зовнішнє тестування випускників загальноосвітніх шкіл. Яке ваше ставлення до його проведення і чи не сприятиме воно зменшенню кількості абітурієнтів до УІРЛ «Україна»?
– Заходи щодо прозорості дій викладачів вузу під час вступних іспитів застосовувалися нами і раніше: наприклад, присутність батьків абітурієнтів під час тестування та перевірки робіт.
Тому наш навчальний заклад не боїться ніяких нововведень. Завдяки системі навчання ми маємо позитивний імідж в області, зокрема серед випускників загальноосвітніх шкіл. Багато із них мріють бути нашими студентами. Наприклад, сьогодні на підготовчому відділенні інституту готується до незалежного тестування 205 осіб, які бажають вступити до нашого вузу.
– Бажаємо успіхів у Вашій діяльності. Спасибі за інтерв'ю.
О. Кизименко

Номер журнала: