Бизнес

Страхування цивільно-правової відпо­ві­даль­ності власників наземних транспортних засобів

Історія – скарбниця наших справ, свідок минулого, приклад і навчання для теперішнього, пересторога для майбутнього.
М. Сервантес

Страхування цивільно-правової відпо­ві­даль­ності власників наземних транспортних засобів (ОЦВ) передбачає страхування відпо­ві­дальності автовласника.
Якщо він стає винуватцем ДТП і повинен сплатити шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну, то це за нього сплачує страхова компанія, в якій укладено поліс цивільної відповідальності чи Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Починаючи з 2008 року, страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників транспортних засобів на території України перейшло в

Номер журнала:

Що можна зробити за 17 000 гривень?

foto
Олексій Хамра,
президент ТО «ТОРО»

У грудні минулого року творче об’єднання «Технології оптимального розвитку особистості» підбило підсумки конкурсу міні – проектів громадянського представництва, що реалізовувалися на Кіровоградщині за фінансової підтримки Фонду імені Стефана Баторія. Нагадаємо, що незалежна грантова комісія, до складу якої входили по два представники від влади і бізнесу та три представники від громадськості, підтримала вісім найцікавіших проектів, поданих до ТО «ТОРО», та передбачила на їх втілення 17360 гривень. Максимальний розмір гранту, що було надано в рамках конкурсу, складав 2564 гривні. Ці кошти не використовувалися на заробітну плату, придбання оргтехніки, медикаментів, оплату навчання та стажування. Проекти, що носили соціальну спрямованість, виконувалися впродовж трьох місяців у Кіровограді і трьох районах області.
Показово, що виконавцями проектів для їх реалізації було додатково залучено понад 20 тисяч гривень, а кількість людей, які безпосередньо були залучені у проекти, складала більше тисячі осіб.
Так у проекті «Мистецтво проти наркотиків та СНІДу» взяли участь 432 особи, близька 30 з них стали авторами малюнків на тему ВІЛ/СНІД. Завдяки проекту «Професійна орієнтація: путівка у життя» вперше у регіоні було запроваджено практику спільного вирішення органами влади, громадськістю та бізнес – організаціями соціальних проблем дітей із інтернатних установ щодо їх працевлаштування. Учні 9-11 класів місцевої школи - інтернату отримали базову підготовку з методики пошуку роботи та практичні комунікаційні навички ведення співбесід із потенційними роботодавцями. За словами президента ТО «ТОРО» Олексія Хмари, кожен проект – переможець є дуже цікавим і унікальним в своєму роді.

Номер журнала:

Разделы:

Хочеться, щоб успішних людей було більше

foto
21 грудня державній службі зайнятості виповнилося сімнадцять років.
Це вік, коли робляться певні підсумки та будуються плани на майбутнє.
Ми пам'ятаємо події, які відбувалися 1990 року. Внаслідок реструктуризації економіки почалося масове вивільнення працівників підприємств. Потрібно було цим людям надавати допомогу як щодо працевлаштування, так і матеріальну, здійснювати перерозподіл трудових ресурсів. Рішенням Верховної Ради було створено державну службу зайнятості в Україні, рішенням обласної ради – на Кіровоградщині.

Нині для державної служби зайня­тості роки становлення у минулому. Протягом усього часу існування вона здобула авторитет у суспільстві, була і залишається однією із необхідніших людям. Протягом сімнадцяти років за сприяння служби зайнятості сотні тисяч мешканців Кіровоградщини знайшли постійну роботу, десятки тисяч пройшли профнавчання та підвищення кваліфікації, сотні тисяч працевлаштовані на тимчасові робочі місця.
Головним надбанням служби зайнятості є її кваліфіковані кадри. У своїй структурі Кіровоградська обласна служба зайнятості має обласний та 21 базовий центри. Загальна кількість працівників – 485 осіб. Ми постійно дбаємо про високий кваліфікаційний рівень наших фахівців, через те, що усі технологічні інновації, що впроваджуються у службі зайнятості, потребують постійного поновлення та вдосконалення знань, умінь та навичок. Державним центром зайнятості розроблена система навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів: як в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України, так і безпосередньо в обласному центрі зайнятості.
Якщо говорити про цьогорічні підсумки роботи, то протягом січня-­листо­пада у співпраці з роботодавцями нами працевлаштовано майже 32 тисячі мешканців Кіровоград­щини на постійні та майже 18 тисяч на тимчасові робочі місця. Понад 7 тисяч

Номер журнала:

Відкриваємо приватне підприємство

foot
Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи. Для здійснення державної реєстрації необхідно звернутися до реєстраційної палати в міськвиконком, для цього потрібно такі документи, як копія паспорта та ідентифікаційного кода.
Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи одночасно є заявою про державну реєстрацію. Бланк реєстраційної картки Вам повинні видати в органі державної реєстрації.
Заявник особисто заповнює один примірник реєстраційної заяви, а орган державної реєстрації має зробити дві копії цієї картки. В органі державної реєстрації від Вас можуть вимагати, щоб Ви заповнили три примірники реєстраційної картки. Пам'ятайте, що це Ви можете робити лише за власним бажанням.
Працівники органу державної реєстрації повинні надати заявникові безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки (у разі потреби), а також перевірити відповідність відомостей, наведених у реєстраційній картці, тій інформації, яку вміщено в поданих документах.
Заповнюючи реєстраційну картку, вкажіть найменування Вашого підприємства. Треба мати на увазі, що 5 серпня 2001 р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво» щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності».
Крім оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, орган державної реєстрації повинен видати три його копії, а також оригінал та копію поданих установчих документів з відміткою органу державної реєстрації. Не забудьте пересвідчитися в

Разделы:

Реєстрація права власності на нерухомість

foto
Згідно ст. 182 Цивільного кодексу України – Державна реєстрація прав на нерухомість –
п. 1 – Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
п. 2 – Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

Згідно абзацу другому частини першої статті 2 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”: Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень .
Державна реєстрація прав здійс­ню­ється місцевим органом державної реєстрації прав (частина четверта статті 3 вказаного Закону).
До створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєст­ра­ція об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро тех­ніч­ної інвен­та­ри­за­ції (пункт 5 Розділу V “Прикінцеві положення” вказаного Закону).
Станом на тепе­ріш­ній час реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється БТІ на підставі Тимчасового положення про порядок держав­ної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверд­же­но­го наказом Мі­ніс­терства юстиції України від 7 лютого 2002 р. за № 7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за №157/6445 (зі змінами та доповненнями).
Відповідно до цього положення державна реєстрація прав власності на нерухоме майно (далі реєстрація прав) це внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно у зв’язку з виникненням, існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за місцезнаходженням об’єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів коштом особи, що звернулася до БТІ.
Правовстановлювальні документи, які відповідно до закону підлягають обов’язковій державній реєстрації, приймаються за умови проведення їх державної реєстрації.
Додаток № 1 до вищезазначеного Положення містить

Номер журнала:

Куда уходят деньги?

Сколько денег и на что привыкла тратить Кировоградская молодежь? Интересный вопрос…
Корреспондент журнала провела опрос молодых жителей города, которым было задано восемь вопросов по данной теме. С полученных данных мы составили диаграмму.
Мамы и папы, посмотрите, пожалуйста, куда и сколько в неделю тратят деньги ваши «дети»!!!

Разделы:

Асоціація «Бізнес-леді» – Формула успіху

foto
Президент Асоціації
«Бізнес-леді»
О.В.Надутенко

Стан соціально-еконо­міч­ного розвитку міста Кіровограда і області вимагає активної участі громадян у сферах виробництва та наданні послуг, у створенні робочих місць та само­зай­ня­тості населення.
Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та роботодавців України було проаналізовано ситуацію з працевлаштуванням жінок і визначено приоритетні напрямки у залученні жіноцтва до підприємницької діяльності.
З цією метою і було створено Асоціацію «Бізнес-леді», яка поставила собі за мету сприяння розвитку підприємництва шляхом проведення тренінгів для жінок, супроводження початківців у бізнесі для ефективного ведення власної справи.
Перші групи були сформовані з безробітних жінок, які стояли на обліку в Центрі зайнятості. Несподівано для організаторів і викладачів вони в найкоротший строк виявили неабиякі лідерські і підприємницькі здібності. Програма виявилася актуальною і високоефективною. Тому в наступних групах були уже не тільки представниці прекрасної половини людства, а й представництво сильної статі, студентства, молоді, діючих підприємців, навіть досить активних і, зрештою, успішних пенсіонерів.
Програма тренінгів містить оптимально необхідний комплекс знань, до неї залучені найкращі фахівці.

Номер журнала:

Разделы:

Страницы

Подписка на RSS - Бизнес